Belysning

Belysning

Ljus – kanske den viktigaste delen för vårt välbefinnande och välmående, särskilt för oss som bor på den norra delen av jorden.

I en trivsam, praktisk och korrekt ljusmiljö känner vi oss trygga, vi orkar mer och lyckas bättre med våra arbetsuppgifter.

Med dagens enorma utbud av armaturer och ny teknik så finns det snart inte en yta i rummet som inte kan belysas.

Utmaningen handlar istället om val av produkter som skapar den bästa känslan och som också är praktiskt genomförbar,

Kraftinstallationer

Kraftinstallationer

Säker el skall vara en självklarhet och en trygghet för både våra kunder och oss själva vilket gör att vi aldrig tummar på kvalité och regelverk.

För en driftsäker och trygg anläggning krävs noga beräkning av kablar och säkringar utifrån ansluten utrustning. Allt skall installeras enligt gällande föreskrifter och uppfylla både funktion och design.

Service och underhåll

Service och underhåll

Ett serviceteam skall vara proffsigt, snabbt och lösningsorienterat!

Vi har byggt upp vår serviceavdelning med en blandning av olika kompetens för att möta våra kunders olika behov och lösningar.

Ett servicejobb kan vara allt från en ej fungerande lampa till en utbyggnad av ett kök eller en kontroll att allt är ok i anläggningen.

Styrsystem

Styrsystem

Ett knapptryck och hela anläggningen vaknar till liv, belysning tänds till förvald nivå, kraft till spis och kaffebryggare aktiveras och din favorit spellista startar i högtalarna… en spännande och förenklande värld har öppnats.

Idag finns system som kan förenkla vår vardag, spara energi och skapa trygghet.

Valet av system faller oftast på vilka produkter och områden man önskar styra samt hur design och tillgänglighet skall bejakas.

Kommunikation/Data & Tele

Kommunikation/Data & Tele

Hjärtat eller kanske blodådrorna för kommunikation i en modern anläggning idag består i ett stabilt och bra nätverk för data/tele.

Det vi kan erbjuda är kompletta nätverk bestående av kopparnät alternativt fibernät där varje anläggning görs i samråd och överlämnas med komplett dokumentation efter avprovning.

Säkerhet

Säkerhet

Trygghet är något dom flesta människor idag strävar efter att uppnå med olika medel.

Det vi kan bidra med inom detta område är installation av brand och utrymningslarm, passagesystem, inbrottslarm samt kameraövervakning.

Projektering

Projektering

Full kontroll från idé till färdig anläggning, det är vår känsla av en totalentreprenad.

För att skapa rätt förutsättningar för detta så utför vi idag projektering av elanläggningar innefattande ljusplanering, teknisk rådgivning och konsultation inom flera områden.

Du som kund skall alltid känna att vi har en lösning för dina idéer och visioner.