Varmbad.jpg

Projekt

Yasuragi

Vi är stolta över vårt pågående och långvariga förtroendeuppdrag för Yasuragi som vi haft sedan 2016. Vid ombyggnationen av Yasuragis spa fick vi uppdraget att projektera och installera samtlig belysning och ett nytt el- och styrsystem.

Utmaningarna var många och målet var att skapa Nordens modernaste spa där komplexa konstruktioner och speciallösningar skulle implementeras.

Genom att implementera ett KNX och DALI-styrning av belysning kunde vi skapa en harmonisk och avslappnad miljö, där förprogrammerade ljusscenarion automatiserats för olika tidpunkter under dagen. Yasuragi spa har med sin väldesignade miljö vunnit flera priser, bland annat World Luxury Spa Awards - Best Luxury Resort 2018 och Best Spa Design in Sweden. Projektet har även nominerats till Svenska Ljuspriset 2019.

Vårt löpande service- och underhållsarbete pågår idag och är ett tydligt bevis på vårt åtagande och löfte om att alltid leverera med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet.

Varmbad.jpg
Tokyo.jpg
Stora-poolen.jpg
EDO-1.jpg
Regndusch.jpg