Svenska Ambassaden i Lima

Genom vårt ramavtal med Statens fastighetsverk vann vi hösten 2017 en anbudsförfrågan avseende ombyggnad av svenska ambassaden i Lima, Peru.

Upplägget var att el- och ventilationsentreprenaderna skulle utföras med svensk personal, medans övriga yrkesgrupper skulle utgöras av peruanska företag. Projektledningen utfördes av en spansk byggfirma.

Initialt skulle vissa installationer bibehållas och anpassas men när arbetet väl påbörjades visade det sig att befintliga installationer var i så pass dåligt skick att vi i samråd med SFV på plats beslutade att allt skulle bytas ut.

Utmaningen

Största utmaningen i detta projekt var såklart att det låg på andra sidan jorden. Allt material vi skulle använda måste levereras från Sverige vilket innebär noggrann planering med transporter och logistik.

Rent installationsmässigt så skiljer det sig inte så mycket mer än att deras elnät är av typ TT-system.
Att blanda så många olika nationaliteter kändes på pappret som en utmaning men samarbetet fungerade väldigt bra.