Ambassade-Lima-4-e1528216512363.jpg

Projekt

Svenska ambassaden i Peru

Projektet innebar en total ombyggnation av ambassaden. Trots utmaningarna med projektets geografiska läge, kravet på noggrann planering för materialtransport från Sverige och samordning mellan flera nationaliteter, löpte projektet smidigt.

Ambassade-Lima-4-e1528216512363.jpg
20180502_205331.jpg
Ambassade-Lima-5.jpg