Kungl. Vetenskapsakademien

Våren 2019 fick vi uppdraget att utföra el och teleinstallationer på Kungl. Vetenskapsakademien i konferens och kontorsdelar samt Beijersalen.

Projektet har varit ett samarbete med Sweco arkitekter, SH-bygg och Eco-konsult. Ambitionen var att återskapa den befintliga känslan i dom äldre delarna av fastigheten men med den nya tekniken i fokus. I Beijersalen skulle en modern känsla infinna sig där teknik och design skulle prioriteras i första hand.

Installationen är väldigt komplex, då nivån på teknik och känsla för detaljer ska vara hög.