DSF5831.jpg

Projekt

Kungliga Vetenskapsakademien

Vi fick uppdraget att projektera och implementera nya el-, belysnings- och kommunikationssystem i samtliga konferens- och kontorsdelar inklusive Beijersalen där Nobelpriset i kemi, fysik och ekonomi tillkännages.

I samarbete med Sweco arkitekter och SH-bygg, var målet att bevara den historiska atmosfären samtidigt som modern teknik skulle integreras. I Beijersalen skulle avancerad teknik och design stå i fokus. Ett utmanande projekt som krävde både avancerat tekniskt kunnande och känsla för detaljer.

2022 vann Kungl. Vetenskapsakademien det Svenska Ljuspriset. Juryns motivering:

Ett ljus i symbios med arkitektur och interiöra material, förhöjer såväl de historiska som moderna rummen. Kreativa och subtila ljuslösningar uppmuntrar på ett unikt sätt till det vetenskapliga samtalet. Tekniska utmaningar sent i processen ledde fram till en brilliant specialtillverkad armatur. Detta projekt, av kunglig dignitet och finess, ger besökaren en aldrig sinande ström av wow-upplevelser.

DSF5796.jpg
DSF5831.jpg
DSF5740.jpg
DSF5778.jpg
DSF5762.jpg