Vi vann!!

Svenska Ljuspriset Interiör – Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm

JURYMOTIVERINGEN:
”Ett ljus i symbios med arkitektur och interiöra material, förhöjer såväl de historiska som moderna rummen. Kreativa och subtila ljuslösningar uppmuntrar på ett unikt sätt till det vetenskapliga samtalet. Tekniska utmaningar sent i processen ledde fram till en brilliant specialtillverkad armatur. Detta projekt av kunglig dignitet och finess, ger besökaren en aldrig sinande ström av wow-upplevelser.”

MEDVERKANDE – KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, INTERIÖR:
Beställare: Kungl. Vetenskapsakademien
Belysningsplanerare: Sweco Architects: Evelina Ekstrand, Jonas Kjellander, Jonathan Lindberg, Åsa Rodenkirchen Machado, Majid Miri, Simon Nyström, Alexandra Schremer Payén, Viola Deti
Arkitekt och inredningsarkitekt: Evelina Ekstrand, Jonas Kjellander, Jonathan Lindberg, Åsa Rodenkirchen Machado
Elkonsult: ECO konsult/Granlund Tobias Wigh, Björn Sundell
Elentreprenör: El & Ljusdesign/ Mattias Eriksson