Skålen 24

Snart drar vi igång med totalentreprenad för elinstallationer på kv. Skålen 24.

I första skedet är det rivning, byggbelysning och byggel, sen drar vi igång med installation och belysning.