Service och underhåll

Ett serviceteam skall vara proffsigt, snabbt och lösningsorienterat!

Vi har byggt upp vår serviceavdelning med en blandning av olika kompetens för att möta våra kunders olika behov och lösningar.

Ett servicejobb kan vara allt från en ej fungerande lampa till en utbyggnad av ett kök eller en kontroll att allt är ok i anläggningen.

Ett serviceteam skall vara proffsigt, snabbt och lösningsorienterat!

Vi har byggt upp vår serviceavdelning med en blandning av olika kompetens för att möta våra kunders olika behov och lösningar.

Ett servicejobb kan vara allt från en ej fungerande lampa till en utbyggnad av ett kök eller en kontroll att allt är ok i anläggningen.

Kontakta oss så hjälper vi dig!