Revent

Vi har nu avslutat ett för våran del annorlunda projekt, men väldigt roligt – en lager och fabrikslokal för Revent som tillverkar ugnar.

Vi har utfört allt från ställverk, centraler, ny DALI-styrd belysning samt kraftförsörjning av uttag och diverse olika maskiner.