El & Ljusdesign AB förvärvar Elaktören AB

El & Ljusdesign AB förstärker sin verksamhet genom förvärv av Elaktören AB.

Elaktören grundandes 2005 av Lars Andersson och är precis som El & Ljusdesign ett privatägt elinstallationsföretag. Företagen kommer under våren att fusioneras samman till ett bolag, personal och tidigare ägare kommer att fortsätta verka i El & Ljusdesign.

Vi välkomnar personal och kunder samt ser fram emot ett gott samarbete.