Beijersalen

Bygget av den nya Beijersalen på Kungl. Vetenskapsakademien är i full gång.
Vi har kört igång med el- och belysningsinstallationer som kommer förgylla Beijersalen, foajén och kringytor.