Hem Tjänster Styrsystem

Styrsystem

En styrsystem har det som konventionella anläggningar saknar – intelligens. Systemet kan beroende på val av produkter hantera funktioner så som kraft, klimat, belysning, säkerhet samt ljud och bild.

Dessa intelligenta, övergripande system underlättar handhavandet och flexibiliteten för framtiden. Genom systemen skapas den komfort och säkerhet som dina kunder behöver och du önskar – det sparas på resurserna och det kommer inte att förbrukas mer energi än nödvändigt.

En sådan anläggning är lönsam för kunden då funktioner som behovsanpassad värmestyrning och smart belysningsstyrning finns. Pengar sparas in på timers, kopplingsur och kontaktorer. Anläggningen är lätt att förändra och utvidga.

Vi arbetar med följande styrsystem:

  • KNX
  • DALI
  • Control4
  • Övriga system