Hem Referenser Ehrenborg & Interface

Ehrenborg & Interface

Sommar 2014

I anrika Tobaksmonopolet på Södermalm har vi totalrenoverat 2 st lokaler, då hyresgästerna som redan var etablerade i fastigheten sökte nya ytor att visa sina produkter på. Ombyggnaden omfattade nya centraler, kraft, belysning samt brandlarm. Styrinstallationen tog vårt systerbolag Modern Styrteknik hand om.

Då det handlade om att visa produkter, lades stor vikt vid bra belysning samt ett smidigt styrsystem. 3-fas skenor med DALI, bestyckade med LED-spotlights från GlamoxLuxo monterades övergripande i lokalen. För dimmring samt scenariostyrning av belysningen använde vi oss av en touchpanel samt tryckknappar från Tridonic. Detta ger oss stor valfrihet att ändra eller omdisponera belysningen i takt med att verksamheten förändras, eller att produkter flyttas inom lokalen.

Vid arbetsplatserna monterade vi pendlade LED-armaturer av märket Elektroskandia Cirrus. Dessa är försedda med närvarodetektering för att undvika att armaturen lyser när arbetsplatsen är obemannad.

I konferensrum rampmonterades armaturer från Zumtobel i form av ett U, och vid receptionsdisk välkomnar en L-formad armatur från Selux.