Hem Referenser Dalagatan 100

Dalagatan 100

Entréhall | Våren 2014

Entréhallen skulle ytrenoveras och vi fick i uppdrag av fastighetsägaren att installera ny belysning i stil med husets karaktär. Valet föll till slut på att utföra ett kluster av glaspendlar från FOX belysning. Dessa styrs via närvarodetektorer som tänder upp belysning till 100% vid närvaro och minskar till 10% ca 10 minuter efter sista personen lämnat.